top of page

Massage

Waarom massage?

Massage is de oudste manuele therapie, waaruit alle andere takken van de fysiotherapie zijn ontstaan. Massage heeft zich waarschijnlijk ontwikkeld vanuit onze instinctieve reactie: wrijven over een pijnlijke plek. Het wordt al eeuwenlang in allerlei vormen over de hele wereld gebruikt om ons welzijn te verhogen en voor de oude Chinezen, Grieken en Romeinen was het een onderdeel van het dagelijkse leven.

Tot in de 19e eeuw werd massage in het westen vaak in medische boeken beschreven maar met de ontwikkeling van de geneesmiddelen, begon de methode snel aan populariteit te verliezen. Sinds enkele decennia is massage in het westen gelukkig opnieuw in de belangstelling komen te staan. Diverse onderzoeken hebben inmiddels de genezende en heilzame rol van massage bewezen bij het verlagen van de bloeddruk, het verbeteren van de bloedsomloop en spijsvertering en het bevorderen van de ontspanning.

Er zijn verschillende methodes van massages ontwikkeld, je hebt de holistische of intuitieve massage.

Deze massage ziet de mens als een geheel; lichaam en geest en behandelt dus ook de mens als geheel: rustig, ritmisch en ontspannen, met grote nadruk op de tactiele[=tastzin] communicatie tussen de masseur en de client.

Een andere methode is de meer westerse die legt de nadruk op de behandeling van specifieke lichamelijke aandoeningen of lichaamsdelen. Voorbeelden hiervan zijn de sportmassage en de Zweedse massage

Voordelen van massage

Een goede massage heeft vele, zowel lichamelijke als geestelijke voordelen.

LICHAMELIJK

- ontspant de spieren

- rekt pezen op

- maakt spieren soepeler

- verbetert de bloedcirculatie {in de pezen,spieren,huid}

- stimuleert de afvoer van lymfevocht

- snellere afvoer afvalstoffen

GEESTELIJK

- vermindert stress

- je wordt meer bewust van je lichaam

- werkt kalmerend op de geest

- kan angst wegnemen

- je leert waarnemen waar de spanning zit in het lichaam

- je leert beter met stress omgaan

Dosering van massage beïnvloedt effect 

Massagetherapeuten en mensen die weleens een massage ondergaan zijn zich bewust van de positieve effecten die massage kan hebben op allerlei klachten als rugpijn, spierpijn, vermoeidheid, depressie, angst etc. Maar hoe massage precies werkt en hoe vaak en hoe lang er gemasseerd moet worden voor het meest optimale effect daar is nog maar weinig over bekend. Dr. Rapaport, hoofd van de afdeling psychiatrie en gedragswetenschappen aan de Universiteit van Emory, deed hier onderzoek naar.

Onderzoek naar effect herhaalde massages:

De resultaten van het onderzoek van Dr. Rapaport verschenen onlangs in The Journal of Alternative and Complementary Medicine. Uit een eerder onderzoek was al gebleken dat er bij gezonde mensen, die eenmalig een Zweedse massage ondergingen, meetbare veranderingen in het immuunsysteem en het endocriene systeem waar te nemen waren. Dit keer werd het onderzoek uitgebreid om te onderzoeken wat het resultaat is van herhaalde massages, omdat de wetenschappers veronderstelden dat herhaalde massages mogelijk tot andere biologische en psychologische effecten kunnen leiden dan een enkele massagesessie. Het onderzoek werd uitgevoerd gedurende vijf opeenvolgende weken. De 45 proefpersonen werden onderverdeeld in vier groepen. Eén groep kreeg één keer per week een Zweedse massage, een andere groep kreeg twee keer per week een Zweedse massage, weer een andere groep ontving één keer per week een massage met enkele lichte aanrakingen en de laatste groep ontving twee keer per week een massage met lichte aanrakingen.

Verrassende resultaten:

De resultaten van dit kleinschalige onderzoek waren zeer verrassend, omdat er een groot verschil was op te merken tussen de resultaten in effecten van de Zweedse massage tussen de mensen die gedurende vijf weken één keer per week een massage ontvingen en de mensen die twee keer per week een massage kregen. Bij de groep die op lange termijn één keer per week een massage kreeg, zagen de wetenschappers dat het diepgaand effect op het immuunsysteem voortduurde en sterker werd ten opzichte van bijvoorbeeld een eenmalige massage. Wanneer er twee keer per week een massage werd gegeven verdween dit effect, maar daarvoor in de plaats kwam een nog groter effect op het endocrien systeem in de vorm van een sterk afgenomen gehalte aan stresshormonen als vasopressine en cortisol en een sterk toegenomen gehalte van het zogenaamde gelukshormoon oxytocine.

Meer onderzoek nodig:

Over het algemeen kan er dus gesteld worden dat herhaalde massages duurzame cumulatieve effecten bevorderen. Maar daarbij is het wel belangrijk dat er rekening wordt gehouden met het feit dat verschillende doseringen en frequenties van massages ook verschillende biologische effecten tot gevolg kunnen hebben. In de praktijk zou dit bijvoorbeeld kunnen betekenen dat je als massagetherapeut een klant met een verzwakte afweer kunt aanraden om één keer per week een massage te ondergaan, terwijl je klanten met problemen als stress en depressie zou kunnen aanbevelen om twee keer per week een massage te ondergaan. Het gaat hier om een kleinschalig onderzoek, maar de bevindingen vragen en rechtvaardigen zeker om diepgaander onderzoek. Het zou massagetherapeuten in de toekomst kunnen helpen met het nog beter afstemmen van hun massagebehandelingen op de specifieke klachten van hun klanten.

Bron:

The Journal of Alternative and Complementary Medicine – Volume: 18 Issue 8: August 13, 2012

bottom of page